Orienteringsklubben Stigen

OK Stigen

Organisation
Styrelse
Ordförande: Stefan Claesson
Kassör: Marita Johansson
Sekreterare: Maria Hermansson-Ström
Ledamot: Leo Jensen
Ledamot: Glenn Henningsson

Suppleant: Hans Söderström
Orienteringsektion
Viktor Hermansson (sammankallande)
Magnus Classon
Christer Lilja
Oscar Nilsson
Pär Söderhjelm
Revisorer
Charlott Lilja
Birgitta Liljegren
Cecilia Fransson (suppleant)
Eva Almgren (suppleant)
Valberedning
Peter Domby (sammankallande)
Bo Johansson
Magnus Classon